Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı-Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Çocuk Nefroloji Derneği Yeterlik Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi aldı.

Fakültemiz Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya’nın konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Bilim dalımızın Çocuk Nefroloji Derneği Yeterlilik Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi alması hepimiz tarafından mutlulukla karşılanmıştır. Türkiye’deki Çocuk Nefrolojisi alanındaki en eski ve köklü kurumlardan biri olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı çok sayıda nefroloji uzmanı yetiştirmiş, hem hasta hizmeti, hem de akademik alanda çocuk nefrolojisinin gelişimine ülke genelinde önemli katkılarda bulunmuştur. Çocuk Nefrolojisi Derneği Yeterlilik Kurulu’nun gelişmiş ülkelerdeki akreditasyon faaliyetlerine benzer şekilde ülkemizdeki kurumları denetlemesi ve belgelendirmesi sürecinde de bilim dalımız bu belgeyi alarak ülkemizde gelişme aşamasında olan birçok Çocuk Nefroloji Eğitim Merkezine örnek olmuştur. Eğitimin standardizasyonunu sağlamaya yönelik bu çeşit faaliyetlerin eğitim kalitesine yönelik olumlu etkilerinden dolayı ülke çapında yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Bilim dalı olarak bu tür çalışmaların içinde her zaman yer almayı görev biliyoruz”.

Fakültemiz Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesiha Ekim’in konu ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Tıpta uzmanlık uygulamalarının niteliğinin ilerletilmesi, harmonizasyonu ve sürekli geliştirilmesi amacıyla kurulan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) üyesi olan Türk Tabipler Birliği (TTB), benzer şekilde organize olarak Türkiye’de uzmanlık eğitimi ve pratiğinin çağdaş standartlarda ilerlemesi için her biri kendi disiplininde uğraş veren uzmanlık derneklerinin bu doğrultuda bir araya gelmesi ile Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) oluşturmuştur. UDDK ve ilgili dernekler “Sürekli Tıp Eğitimi” etkinliklerine katılımı teşvik etmekte, özendirmekte ve denetlemektedirler.
Bu bağlamda Çocuk Nefroloji Derneği bünyesinde yer alan” Yeterlilik Kurulu” Türkiye’de Çocuk Nefroloji Uzmanlık eğitimini standardize etmek, çağdaş uygulamaların yapılmasını sağlamak ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla Çocuk Nefrolojisi eğitimi veren kurumları akredite etmektedir.  Bu amaçla Çocuk Nefroloji Yan Dal eğitimi veren merkezler gönüllülük esasına göre denetlenmektedir. Bu denetleme sonrası koşullara uygun olan merkezlere  “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi” vererek akredite etmektedir.
Bilim Dalımız Çocuk Nefroloji Derneği’ne başvurarak  “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi” aldı ve çocuk nefrolojisi alanında ülkemizde belirlenen standartlara uygun, çağdaş ve gelişmiş düzeyde uzmanlık eğitimi yapıldığını belgelendirmiş oldu.”