Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 1991 yılında Profesör Dr. Uğur Karagöl tarafından kurulmuştur.

1992 yılında Dr. Gülhis Deda öğretim görevlisi kadrosu ile göreve başlamıştır. 1993 yılında EEG ve EMG cihazları alınarak elektrofizyoloji laboratuvarı kurulmuştur.

1993 yılında Dr. Gülhis Deda doçent ünvanını almıştır. Prof. Dr. Uğur Karagöl’ün 1999 yılında emekli olmasından sonra Prof. Dr. Gülhis Deda Bilim Dalı Başkanı olmuştur. Halen bilim dalında bir profesör bulunmakta olup bugüne kadar 13 yan dal uzmanı yetiştirilmiştir.

Prof. Dr. Gülhis Deda’ya ait Pub-Med’de kayıtlı 77 adet uluslararası yayın mevcuttur.

Prof. Dr. Gülhis Deda, Türkiye Çocuk Nörolojisi ve Avrupa Çocuk Nörolojisi Derneklerine üyedir.

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalında her ay rotasyonla bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı asistanı, 3 aylık süreler ile Nöroloji Anabilim Dalı asistanı ve 4 aylık süreler ile Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı asistanı görev yapmaktadır.

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalında yılda ortalama 3400 hasta ayaktan görülmekte ve 65 hasta yatarak takip edilmektedir. Elektrofizyoloji laboratuarında yılda ortalama 1700 EEG, 830 ENMG, VEP, BAER ve SEP tetkiki yapılmaktadır. Bilim Dalımız Moleküler Patoloji, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalları ile birlikte çocukluk çağı inmelerinde çalışma grubu oluşturmak amacı ile 12 Ekim 2001 tarihinde bir toplantı düzenleyip hasta takip ve tedavisinde belli görüşlerin yerleşmesinde öncü olmuştur.