Bilim Dalımız polikliniğinde çocukluk çağının tüm böbrek ve idrar yolu hastalıklarına (akut- kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, nefrotik sendrom, idrar yolu enfeksiyonları, işeme bozuklukları, tübülointerstisyal böbrek hastalıkları, konjenital böbrek anomalileri, glomerülonefrit gibi.) tetkik ve tedavi yapılmaktadır. Süregen hastalıkları olan hastalar düzenli aralıklarla izlenmekte, gerekli olanlar servise yatırılarak tedavi edilmektedir. Bilim Dalımızda ayrıca akut ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için acil ve kronik periton diyalizi ve hemodiyaliz uygulamaları gerçekleştirilmekte; böbrek nakli yapılmakta ve bu gruplardaki hastaların izlemleri ve tedavileri (ayaktan ve gerektiğinde yatarak) gerçekleştirilmektedir. Gerekli hastalara böbrek biyopsisi ultrason eşliğinde kapalı olarak yapılmaktadır. Hipertansiyonu olan hastalara 24 saatlik kan basıncı moniterizasyonu ve vezikoüreteral refü düşünülen hastalara voiding sistoüretrografi çekimi yapılabilmektedir. Alt üriner sistem hastalığı, işeme bozukluğu, idrar kaçırma sorunu olan ve cerrahi gereken hastalar Çocuk Üroloji Bilim Dalı ile ortak izlenmektedir.

Randevu

İlk kez muayene edilecek hastalar mesai saatleri içerisinde Bilim Dalımız polkliniğinin numarasını (0(312) 595 68 66) arayarak randevu alabilirler. Kontrole çağrılan hastalara ayrılmadan önce bir sonraki muayeneleri için randevularını almaları önerilir. Randevularını almadan ayrılmaları durumunda ya da randevu tarihini değiştirmek istediklerinde aynı telefon numarasından randevu alabilirler.