İletişim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı   06590 Cebeci/Ankara

Tel :        
Hasta Kabul:0 312 595 71 70
Poliklinik Doktor Odası: 0 312 595 63 27
EEG-EMG Laboratuvarı: 0 312 595 67 87
Öğretim Üyeleri Sekreterliği: 0 312 595 60 00 / 5572
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreterliği: 0 312 595 63 56
Danışma-Sekreter: 0 312 595 60 00 / 5570

Faks: 0 312 319 14 40
E-Posta: cocukhas@medicine.ankara.edu.tr